Oszczędzamy wodę

15. marca do południa do biblioteki na zajęcia przyszły dzieci z Przedszkola nr 7 . „Mali Przyrodnicy” i „Mali Podróżnicy”

wykazali się swoją wielką wiedzą na temat oszczędzania wody. Dzieci doskonale wiedziały dlaczego Ziemię nazywamy błękitną planetą, a mimo to mamy oszczędnie gospodarować wodą. Aktywnie też brały udział w doświadczeniach z wodą.

Fotorelacja na naszym Facebooku.