O nas

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu to placówka z siedemdziesięciopięcioletnią historią i tradycją, oferująca mieszkańcom swobodny i bezpłatny dostęp do książki, dąży do zaspakajania potrzeb czytelniczych wszystkich grup wiekowych w nowości wydawnicze.  Działalność Biblioteki nie opiera się tylko na udostępnianiu zbiorów, ale także na szerokim wachlarzu działań edukacyjnych, warsztatowych, konkursach, quizach literackich i spotkaniach autorskich. Przeprowadziliśmy wiele interesujących inicjatyw, które skupiły wokół biblioteki nie tylko miłośników czytania, ale również pasjonatów ziemi wągrowieckiej.

Bardzo nam zależy aby jak największa liczba czytelników mogła cieszyć się gromadzoną literaturą. Nasza Książnica to placówka przyjazna i otwarta na współpracę, pamiętająca o swojej podstawowej misji jaką jest promowanie czytelnictwa

Z kart historii

 • XV w. – Cystersi z pobliskiego Łekna budują klasztor w Wągrowcu i stopniowo go zasiedlają. Przywożą księgozbiór klasztorny, z którego oprócz mnichów korzystają także uczniowie szkoły klasztornej i być może mieszkańcy miasta.
 • 1835/1836 – Cystersi muszą opuścić klasztor, a rząd pruski zabiera część księgozbioru
 • 1836 – Przejecie księgozbioru klasztornego przez księży dekanatu łekneńskiego i utworzenie Biblioteki Dekanalnej
 • 1881 – Powstaje biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych
 • 1929 – Najcenniejsze egzemplarze Biblioteki Dekanalnej zostają przewiezione do Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie
 • 1919-39 – Powstają małe biblioteki przy towarzystwach i organizacjach.
 • 1939-45 – II wojna światowa powoduje ogromne spustoszenie w bibliotekach.
 • Grudzień 1945 – Otwarcie jako jednej z pierwszych na terenie województwa poznańskiego Biblioteki Powiatowej w Wągrowcu. Jej księgozbiór pochodził głównie z prywatnych bibliotek podworskich oraz darowizn. Znaczącym był dar zawierający dzieła naukowe, literaturę piękną i periodyki przekazane przez Piotra Palińskiego.
 • 1949 – Powstaje Miejska Biblioteka Publiczna.
 • 1955 – Następuje połączenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • 1961 – Usunięcie barier i nawiązanie bezpośredniego kontaktu czytelnika z księgozbiorem po wprowadzeniu wolnego dostępu do półek.
 • 1975-77 – Działa Rejonowa Biblioteka Publiczna.
 • Styczeń 1978 – Placówka do chwili obecnej funkcjonuje jako Miejska Biblioteka Publiczna.