Od lewej czarne litery CZ poniżej Y i trzy kropki, oraz napis Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Kolejne logo oddzielone czarną pionową kreską: Godło i nazwa: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a obok napis: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kolejna pionowa, czarna kreska i logo: biała korona na czerwonym tle oraz napis Biblioteka Narodowa.

Dofinansowanie dla naszej biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

w ramach którego Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

Na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/ lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu w 2021 roku uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 22 615,00 złotych.

Podstawowym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków i synchrobooków.