Na białym tle w górnym, lewym narożniku czarne logo Związku Literatów Polskich, a w prawym, górnym narożniku herb Powiatu Wągrowieckiego - srebrny połuorzeł z przepaską na czerwonym polu, złotym dziobem i łapami oraz topór z krzyżem srebrnym u nasady ostrza i trzonem złotym w pas, umieszczony na tarczy hiszpańskiej. Na środku umieszczono czarny tekst: Podziękowanie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za zaangażowanie w organizację 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego Członków i Gości Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich na Ziemi Wągrowieckiej. Z wyrazami szacunku: poniżej podpisy od lewej: Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Michał Piechocki – Wicestarosta, Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki. U dołu miejscowość i data; Wągrowiec, dnia 16 listopada 2021 roku

Podziękowanie

Miła niespodzianka od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Dziękujemy.