Pierwsza pieczątka

Spacerkiem do naszej biblioteki wybrała się 28 września br. grupa „Jeżyki” i„Zajączki” z Przedszkola nr 3. Było to miłe spotkanie,

gdyż dzieci zostały pasowane na naszych czytelników i otrzymały notatniki oraz pierwszą pieczątkę z literką „C”. Na koniec zostały oprowadzone po całej bibliotece.