„Jadą, jadą dzieci drogą”

Z okazji Światowego Dnia Poezji Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs recytatorski poświęcony 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej przypadającej w 2022 roku.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Eliminacje do konkursu odbyły się w szkołach i spośród wszystkich recytujących wyłoniono najlepszych. Do rywalizacji o tytuł Mistrza Recytacji przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu.

Recytatorzy zaprezentowali wyrównany poziom, jeśli chodzi o opanowanie tekstu, dykcję jak i interpretację utworu. Jury w składzie Monika Hoffmann (przewodnicząca), Wiesława Grzechowiak i Alina Woźniak zgodnie postanowiło przyznać tytuł Mistrza Recytacji 3 finalistom konkursu : Marii Bubacz z kl. II SP im. Marii Konopnickiej, Ignacemu Łochowicz z kl. II SP im. Marii Konopnickiej oraz Adrianowi Wiśniewskiemu z kl. III SP nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu. Po wręczeniu dyplomów i nagród przyszedł czas na wspólne zdjęcia i gratulacje.