Dofinansowanie na zakup nowości 2023

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

w ramach którego Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

Na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/ lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu w 2023 roku uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w wysokości 24 231,00 złotych.

Podstawowym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków i synchrobooków.