„Cołkiem fajne godanie”

W poniedziałek 25 września popołudniu w Domu Kultury w ramach spotkań Pałuckiego Zespołu Pieśni i Tańca Dębina odbyły się warsztaty przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną

przybliżające dzieciom gwarę pałucką. Młodzi uczestnicy zostali wprowadzeni do tematu gwary, poznali jej słownictwo i różnorodność. Dzieci wysłuchały krótkich wierszyków w gwarze, rozwiązały rozsypankę obrazkową oraz krótką krzyżówkę z gwarowymi hasłami. Na końcu wszyscy zgodnie przyznali, że gwara pałucka nadal żyje i wiele słów z niej pochodzących słychać w ich otoczeniu.

Fotorelacja na naszym Facebooku