„Cołkiem fajne godanie”

Pod takim tytułem przeprowadzone zostały warsztaty gwarowe 21. marca, na które przyjechali do nas uczniowie klas IV-VI

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiatrowie. Po obejrzeniu krótkiej prezentacji multimedialnej o gwarze pałuckiej, wszyscy przystąpili do ćwiczeń praktycznych, czyli przetłumaczenia zdań z gwary na język ogólnokrajowy. Większość wyrażeń uczniowie znali i używali na co dzień, nie mając pojęcia, że pochodzą one z gwary pałuckiej lub poznańskiej.